Over SWU

In 2011 werd Stichting Scholing, Werk en Uitvoering opgericht door Lesley Hellings, voormalig beleidsambtenaar en sportcoach. Hellings: ‘’ik kreeg vaak van mensen te horen dat ze zich voor een begeleidingstraject hadden aangemeld, alleen moesten ze enorm lang op een reactie van de organisatie wachten. Dit resulteerde in dat deze mensen lang moesten wachten om te starten met hun ontwikkeling en-of activeringstraject in de samenleving. Mijn uitdaging was én is nog steeds om het beter te doen. ‘Niet overmorgen, maar vandaag’, met dat motto hoopte ik een nieuw geluid en een nieuwe aanpak te laten zien.’’ Zo werd SWU in 2011 opgericht. Een stichting die handelt vanuit een sociaal maatschappelijk én duurzaam karakter.”

Op de werkvloer bij SWU heerst vooral een informele sfeer die de laagdrempeligheid voedt. Ieder personeelslid wordt gezien als mede-eigenaar van de organisatie. Dat bevordert de productiviteit en arbeidsmoraal.

Visie
Onze visie is ‘Happy People Make Happy Nations’, want actief burgerschap is van essentieel belang. Echter, het lukt niet een ieder om hier invulling aan te geven. Het idee hier achter is dat elk individu die wij (kunnen) helpen, uiteindelijk een positieve bijdrage aan de samenleving zal leveren. De werkzaamheden die wij bij SWU verrichten hebben allemaal tot doel de gebonden naar een ongebonden situatie te brengen. Wij vinden het belangrijk om te werken met een duidelijke maatschappelijke- en participerende verantwoordelijkheid en werken samen met andere partijen die onze visie delen.

Missie
Om onze visie te bewerkstelligen is het onze missie om meer mensen te laten participeren in de samenleving. Dit doen wij door het bieden van structuur, scholing, stages, training & coaching en begeleiding naar een vaste baan. Door middel van een persoonlijke maar intensieve aanpak activeren wij mensen met een lange- en korte afstand tot de arbeidsmarkt naar sociaal maatschappelijke en arbeidsparticipatie.

Onze kernwaarden
De visie heeft vijf kernwaarden als uitgangspunt.
Deze waarden vormen het ethisch kompas op weg naar het soort organisatie dat SWU wil zijn.

Deze kernwaarden zijn:

 • Resultaat en kwaliteitsgericht: wij focussen op het leveren van kwalitatief werk. De mens staat daarbij altijd centraal.
 • Toewijding: ons team bestaat uit gemotiveerde werkers die zich gedisciplineerd, integer en ten volle inzetten om de organisatiedoelen te bereiken.
 • Ondernemingsgezind: wij zijn proactief, innovatief en ondernemend bij het identificeren en analyseren van maatschappelijke thema’s en vraagstukken.
 • Lerende organisatie: om kwaliteit te blijven garanderen doen onze medewerkers aan permanente educatie. Hierdoor kunnen wij meegroeien met de behoefte van elke tijdsgeest.
 • Samenwerking: wij denken niet in termen van concurrentie. Wij zien kansen in samenwerkingsverbanden die de dienstverlening van samenwerkende organisaties aanvult.
Onze aanpak
SWU kenmerkt zich door een eigentijds- en open karakter. Wij denken niet in beperkingen, maar in mogelijkheden. Mede-dankzij onze werkwijze kunnen wij mensen met verschillende culturele – en maatschappelijke achtergronden van dienst zijn. Dat is een win-win situatie: de cliënt krijgt vertrouwen in ons en werkt aan eigenwaarde en zelfbeeld. Kenmerkend voor onze aanpak in chronologische volgorde:

 • Volledige inventarisatie
 • Meelevend én realistisch
 • Persoonlijk Plan van Aanpak (PPA) op basis van inventarisatie
 • Begeleiding
 • Monitoring zelfvoorzienend vermogen
 • Uitstroom
Oprichter
Lesley Hellings is oprichter van SWU. Lesley was sportadviseur bij de gemeente Amsterdam, was docent en tevens voetbal coach. Hierdoor heeft hij veel financieel succes in zijn carrière gekend. De druk werd echter te zwaar en heeft hem een burn-out bezorgd. Lesley; ‘’ik herkende mijn burn-out niet en werd hier vaak emotioneel van. Het kwam zelfs voor dat ik vaak zomaar begon te huilen.’’

Keuze
Uiteindelijk moest Lesley een keus maken. Terug gaan als coach en zijn drukke levensstijl weer oppakken; of zijn levenslessen met anderen delen. Lesley; ‘’ik werd door een vriend van mij gebeld die een politieagent is. Hij had mijn broer die 40 jaar aan harddrugs verslaafd is geweest, bij zich. Die vriend zei, tenzij ik mijn broer in de gevangenis wil bezoeken, ik hem liever kwam ophalen. Toen ben ik gaan onderzoeken wat de reden zou kunnen zijn waarom mijn broer de verkeerde kant is opgegaan.’’ De keuze voor Lesley was gemaakt. ‘’Voor mij zijn de cliënten geen nummer. Ze hebben een naam en zijn mijn vrienden geworden.’’ Inmiddels is Lesley zijn broer twintig jaar niet meer verslaafd.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Share